Bilmek İstiyoruz! // We Want to Know!

(English below)

 

Son zamanlarda polisin belli bölgelere yaptığı operasyonlar sonucunda sık sık “yabancı uyruklu” kişilerin “yakalandığını”, gözaltına alındığını ve geri gönderme merkezi ya da kamplara gönderildiğini duyuyoruz. Bu kişilerin tam olarak ne tür suçlamalara tabi tutulduklarını bilmeden sınırdışı edilecekleri yönünde haberler alıyoruz. İstanbul’da polis ve zabıta ekipleri zaman zaman sokakta dilencilik yaptığı iddia edilen (çoğunlukla çocuk) göçmenleri toplayıp Pendik Kızılay Dr. Kemal Demir Kampı’na gönderiyor. Bu operasyonların hedefinde belgeleri eksik olan göçmenler, belli milliyetlere ait kişiler, ya da “terör” veya başka bir suç şüphesi ile itham edilenler de olabiliyor. Tutuklanan kişilerin sayıları (ve bazen milliyetleri) dışında kamuoyu sürece dair hiçbir şekilde bilgilendirilmiyor. Örneğin, 1 Şubat tarihinde basına yansıyan haberlerde “yabancı uyruklu 203 kişinin gözaltına alındığı”, emniyette yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından bu kişilerin Göç İdaresi’ne gönderilerek sınır dışı edileceği açıklandı. Ancak basına, gözaltına alınan kişilere “belge ihlaline” ilişkin işlem yapıldığı ve bu tür denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği dışında hiçbir bilgi yansımadı.

Yapısal eksiklikler ve acımasız sınır politikaları nedeniyle çeşitli belgelere ulaşamayan göçmenlerin yasal statülere erişimlerinin kolaylaştırılması gerekirken, tam tersine sistematik olarak suçlu konumuna düşürüldüklerini görüyoruz.

Özellikle OHAL süreciyle halkın büyük bir kısmı üzerinde uygulanan baskı, ayrıştırma ve kriminalizasyon politikaları, söz konusu göçmenler olunca daha da pervasızlaşıyor. Çoğu zaman zor yaşam koşulları, psikolojik ve fiziksel şiddeti geride bırakıp Türkiye’ye gelen kişiler bu tür uygulamalara tekrar maruz kalarak tekrar yaralanıyor. Ayrıca bulunduğu ülkenin dilini, kanunlarını ve savunma mekanizmalarını bilmediği (ya da bunlara erişmesine imkan verilmediği) için haklarını savunamıyor.

Bizler herkese koşulsuz hareket özgürlüğünü ve kimsenin ırkına, milliyetine, kimliğine göre ayrıştırılmamasını savunan gruplar olarak bilmek istiyoruz:

– Yukarıda bahsi geçen vakalara benzer ve bilhassa göçmenlere yönelik yapılan polis operasyonlarının kapsamı, amacı, hedef grupları ve hukuki arkaplanı nedir?
– Tutuklanan ve gözaltına alınan göçmenler nerelerde ve hangi koşullar altında tutulmaktadır?
– Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan, kamplara ya da geri gönderme merkezlerine gönderilen kişilerin avukatlarıyla, çeşitli destek kuruluşlarıyla ve yakınlarıyla görüşmeleri ve ayrıca sığınmaya başvurmaları mümkün müdür?
– Tutuklanan kişiler hakkında hukuki bir süreç işlemekte midir? İşliyorsa ne tür suçlamalar ve bulgular söz konusudur? Ayrıca sınırdışı kararı çıkması halinde kişiler itiraz haklarını kullanabilmekte midir?

Bizler uyruğu ve yasal statüsü ne olursa olsun kimsenin ayrımcılığa, kiriminalizasyona ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına maruz kalmaması için mücadele etmeye, bir arada yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Baskı, usulsüzlük ve keyfiyet yerine adalet ve şeffaflık talep ediyoruz. Cevabını alana kadar bu soruları sormaya ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.
#HerkeseKoşulsuzHareketÖzgürlüğü
#BiraradaYaşamıSavunuyoruz
#OrtakMücadele

Göçmen Dayanışma Ağı- İstanbul

“Mülteciyim Hemşerim” Dayanışma Ağı

Göçmen Dayanışma Mutfağı

Sınırsız Atölye

(en)

Recently, we hear often that as a result of police operations in certain district, people of “foreign origin” are “caught”, detained, and sent to camps or detention center. We only get the news that they will be deported, but there is no information on what were they accused of actually. In Istanbul, sometimes police and municipal police teams pick up migrants (mostly children) accused of getting involved in begging, and send them to Pendik Kızılay Dr. Kemal Demir Refugee Camp. At the target of all these operations, there are undocumented migrants, people of certain nationalities, or those who are accused of a suspicion of “terror” or other crimes. No information is made public other than the number (and sometimes nationalities) of people arrested. For instance, according to some news published on 1st of February it was declared that “203 people of foreign origin were detained”, and that they will be sent to General Directorate of Migration Management and deported. However, there was nothing else made public, but that people who were detained were processed according to “violation of document” and that such inspections will further continue in the following days.

While having access to legal status should be facilitated for migrants, who stay undocumented because of structural deficiencies and cruel border policies, we see that on the contrary they are systematically criminalized and marginalized.

Particularly within the process of State of Emergency in Turkey, the politics of oppression, segregation and criminalization imposed on the large part of the society turns even more relentless when it comes to migrants. As people who had left fierce living conditions, psychological and physical violence and arrived to Turkey, are often exposed to such practices again, they get wounded once more. On top of that, usually they cannot defend their rights since they are not acknowledged of (or basically they are not provided access to) the protection mechanisms, laws and the language of the country they are in.

We, as the collectives who support unconditional freedom of movement for all, and who are against all types of discrimination based on race, nationality or identity, we want to know!

– What is the extend, purpose, target groups and judicial background of the police operations carried out particularly against migrants, such as the ones mentioned above?
– Where and under which conditions the migrants who are detained and arrested are kept?
– Is it possible for the people who are detained, sent to camps and removal centers by those operations, to communicate with lawyers, certain support organizations and their relatives, and to apply for asylum?
– Is there a judicial process functioning for the people who are arrested? If yes, what kind of accusations and findings are at stake? And in case a deportation decision ruled, can they benefit from the right for appeal?

We continue to defend living together and to struggle, so that noone, regardless of their origin and legal status, is exposed to discrimination, criminalization and limitation of freedom of movement. We demant justice and transparency instead of constraints and arbitrariness. We will keep asking these questions and follow this process until we get answers.
#UnconditionalFreedomOfMovementForAll
#WeDefendLivingTogether
#CommonStruggle

Migrant Solidarity Network- Istanbul
“Mülteciyim Hemşerim” Solidarity Network
Migrant Solidarity Kitchen
Atelier Without Borders

1 Trackback / Pingback

  1. Bilmek İstiyoruz! // We Want to Know! | HarekAct

Leave a Reply