FORUMA ÇAĞRI / دعوة الى منتدى للنقاش / FORUM CALL

Türkiye’deki Suriyeliler’in göçmenlik deneyimi yeni bir aşamaya gelmiş durumda.

Sayıları sadece resmi rakamlarla 2 milyonu bulan, uzun süre “misafir” söylemi altında, daha sonra “Geçici Koruma” resmi statüsünde, ama her daim belirsizlik hali içinde yaşamaya çalışan Suriyeliler, artık ne savaşın biteceğine ne de Türkiye’deki koşulların düzeleceğine dair bir beklentiye sahipler. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana mültecileri içeren en büyün insani kriz olmasına karşılık Suriyeliler’in durumunun dünyanın gündemine girmesi ancak yakın zamanda şanslarını her türlü engel ve tehlikeye rağmen Avrupa’da aramaya karar vermeleri ile mümkün oldu. Sadece 2015 yılında Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşan Suriyeliler’in sayısı 350,000’i geçmiş durumda.

Bu koşullarda aktivistlerin on yıllardır söyleye geldiği “ Kale Avrupası’nın Avrupa projesinin kendisine ters olduğu” gerçeğini tekrarlamaktan öte yapılması gereken çok şey var. Varolan durumda Suriyeliler’in sadece Avrupa’ya gitmeye değil, Türkiye’den de gitmeye çalıştığı gerçeği uzun zamandır sessiz kalınan bir olgu olarak karşımızda durmakta. Bir yanda “Geçici Koruma Statüsü”nün daimi bir statü olmamasının getirdiği sonu gelmez belirsizlik, diğer yanda ise yıllardır beklenen çalışma izni hakkının hala tanınmamış olması, Suriyeliler’in Türkiye’yi aslında çok da somut hayal kırıklıkları ile terk etmek istemelerinin başlıca sebepleri.

Bu durumda acilen yapılması gereken Suriyeliler’in bugüne kadarki Türkiye deneyimlerini yalnızca insanı boyutları ile ele almaktan öteye geçip tüm bu yaşananların siyasi ve hukuki karşılıkları üzerine hep beraber konuşmak ve tartışmak.

Bu amaçla konuyu dert eden herkesi forumumuza davet ediyoruz. Türkiye’de Suriyeli olmayı Türkiye’deki Suriyelilerle beraber konuşalım, tartışalım, çuvaldızı kendimize batıralım, geleceği beraber inşa edelim.”

Göçmenlerle Dayanışmaya Çağrı

Forum

Mimar Sinan/Fındıklı Kampüsü

3 Ekim 2015

Saat 12.00-18.00
gda-forum-01